Privacy Policy

Splošno

Urarna Jelka se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine.

Zbrane osebne podatke bo Urarna Jelka uporabljala izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja.

Urarna Jelka spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storila vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in/ali zlorabami.

Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu Urarna Jelka posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

Uporaba osebnih podatkov

Urarna Jelka za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke: ime in priimek, naslove za dostavo, naslove za izdajo računov, firmo oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba), davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba), naslov elektronske pošte (uporabniško ime), geslo v šifrirani obliki, kontaktne telefonske številke, državo bivanja, druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini in druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, Urarna Jelka ne odgovarja.

Piškotki in IP naslovi

Urarna Jelka vsakemu uporabniku ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeli piškotek za identifikacijo, spremljanje nakupovalne košarice in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”), ki se v pomnilniku strežnika shranjuje le za čas trajanja obiska spletne trgovine in se izbriše po eni uri neaktivnosti.

Urarna Jelka lahko na osebni računalnik uporabnika shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot npr. identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za prepoznavanje ob naslednjem obisku spletne trgovine, posredno pa tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo analizi obiskov spletnega mesta.

Urarna Jelka lahko te podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz.

Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti Urarna Jelka zbira tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne trgovine.

Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

Urarna Jelka je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezana k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine.

Urarna Jelka ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredovala osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočila tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Urarne Jelka.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Urarna Jelka teh podatkov ne bo uporabila v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi.

Urarna Jelka podatkov uporabnikov ne bo uporabila za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal.

Urarna Jelka lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz.

Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Urarna Jelka bo osebne podatke uporabnikov vodil v zbirki osebnih podatkov samo toliko časa, kot je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki zbirajo in vodijo.

Dostavni službi bo Urarna Jelka zaupala le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov (podatki o prejemniku in naslov za dostavo).

Prek elektronske pošte bo Urarna Jelka stopila v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini, prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku registracije oz. nakupa v spletni trgovini prišlo do težav.

Izvajanje politike zasebnosti

Urarna Jelka ima, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.

Vse pri podjetju redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z določili Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov in z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine.

Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja z Urarno Jelka.

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo Urarni Jelka sporočijo preklic registracije.

Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik Urarne Jelka poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov v spletni trgovini.

Urarna Jelka bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v okviru te politike zasebnosti varovala tudi v primeru preklica registracije.

Dodatna pojasnila

Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, nam to lahko sporočite na elektronski naslov: info@urarnajelka.si.